Summary in English

ABIK, ett personligt bemanningsföretag

Bemanning och Industriservice

Många företag har idag behov av hjälp med att tillfälligt lösa bemanningsfrågor. Det kan t.ex. gälla arbetshjälp när någon personal begär tillfällig ledighet eller blir sjuk, eller så kan det vara att kapa arbetstoppar när orderingången periodvis är extra hög. Oberoende av anledningen till bemanningshjälp kan vi på ABIK snabbt och enkelt hjälpa dig med kvalificerad personal. Ni slipper själva rekryteringsprocessen och betalar endast för utförd arbetstid.

Hos oss på ABIK finns det inga omöjliga uppdrag. Vi arbetar med såväl små- som stora företag till kommuner och tillfällig till långvarig bemanning. Vår styrka är att vi är ett lokalt bemanningsföretag med stor kännedom om såväl regionen som branschen. Vi är också ett mindre bemanningsföretag, vilket gör oss snabba och flexibla att lösa ditt företags unika behov.

Vårt nätverk av kompetent arbetspersonal är vår viktigaste resurs. All vår personal har genomgått såväl intervjuer som tester och har stora branschspecifika erfarenheter för att garantera dig som kund bästa möjliga resultat när du anlitar oss. Vår målsättning är att ha ett brett nätverk, men också ett djupt, för att kunna erbjuda dig hjälp med ditt företags behov - efter dina förutsättningar.

Vi tar ditt arbete på största allvar

Bemanning är idag en viktig del i många företaget verksamhet. För att garantera dig som kund ett bra resultat arbetar vi med en välbeprövad bemanningsprocess som omfattar följande steg:

  • Behovsanalys och kravspecifikation
  • Matchning
  • Intervju samt eventuella tester
  • Presentation
  • Kundens acceptans
  • Uppföljning

Vår bemanningsprocess gör att vi kan erbjuda dig som kund rätt lösningar i rätt tid. Som modellen påvisar är uppföljning en del, och en viktig sådan, i vårt arbete. Det innebär att vi har möjlighet att hela tiden förbättra vårt samarbete med dig som kund för att därigenom kunna erbjuda ditt företag så bra lösningar som möjligt. Givetvis följer vi alltid arbetsmarknadens riktlinjer och regler som är aktuella vid bemanning.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig så snabbt vi kan.

Till kontaktformuläret